Forsíðufréttir

Samgönguráðherra kom með tossalista um ástand vegakerfisins á ríkisstjórnarfund fyrir helgi…og hvað svo?

graf-vegir

sigurðru biður til guðs

Hvað svo?

Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og sveitastjórnarráðherra kom með tossalista frá vegagerðinni um stöðu vegamála og mati á útgjaldaþörf á ríkisstjórnarfund fyrir helgi. Á tossalistanum kemur fram að þörfin á viðhaldi, framkvæmdum og þjónustu hefur stóraukist á síðustu árum á meðan fjárveitingar hafa verið langt undir viðhalds- og framkvæmdarþörf.

Nauðsynlegar framkvæmdir, eins og að tvöfalda stofnvegi til og frá höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesbraut, Suðurlandsveg og Vesturlandsveg um Kjarlarnes er talið að kosti um 60 milljarða króna.

Framlögin til nýframkvæmda í vegagerð á þessu ári eru ekki nema 11,7 milljarðar fyrir landið allt. Einnig kemur fram að þá krefst viðhald vega a.m.k. 10-11 milljarða á hverju ári samkvæmt tossalistanum, en á síðasta ári voru rúmlega átta milljörðum veitt í það

Stærstu útgjaldaliðir Vegagerðarinnar eru viðhald, þjónusta og framkvæmdir

Helstu atriði tossalistans sem samgönguráðherra fékk frá vegagerðinni eru eftirfarandi:

Mikil framkvæmdaþörf er í kerfinu.

Á undanförnum áratug hefur fjármunum verið
forgangsraðað til viðhalds og vetrarþjónustu á kostnað framkvæmda. Nægir þar að nefna framkvæmdir á Vestfjörðum í framhaldi af Dýrafjarðargöngum, jarðgangatengingu Seyðisfjarðar, endurbætur á Hringvegi og útrýmingu einbreiðra brúa á honum sem samtals gera um 100 milljarða króna. Þá er afar brýnt að tvöfalda stofnleiðir til og frá höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesbraut, Suðurlandsveg og Vesturlandsveg um Kjalarnes en kostnaður við þær framkvæmdir er metinn á um 60 milljarða króna.

27752220_10215844247526144_7487904515806026637_n

Viðhaldsþörfin er brýn.

Undanfarin ár hefur fjárveiting til viðhalds vega verið
umtalsvert lægri en þörf og því liggja vegir víða undir skemmdum. Samtals er áætlað að þurfi um 11 milljarða króna á ári til að viðhalda vegakerfinu í ásættanlegu horfi og vinna upp viðvarandi skort en uppsöfnuð viðhaldsþörf nemur um 65 milljörðum króna.
Víða er bundið slitlag í slæmu ástandi, hjólför sums staðar svo djúp að hætta skapast í
vatnsveðrum og holur eru hættulegar þar sem burðarlag er jafnvel farið að gefa sig. Bundið slitlag er á um 5.500 km vega og er árleg viðhaldsþörf þess metin á um 2,8 milljarða króna. Uppsöfnuð þörf er nú metin 11,3 milljarðar króna. Fjárheimild ársins 2017 var hins vegar 4 milljarðar króna.

Þörfin fyrir styrkingar og endurbætur vega er mikil. Árleg þörf er metin 3 milljarðar króna á ári en uppsafnaður vandi er nú talinn vera nálægt 50 milljörðum króna. Fjárheimild var hins vegar 1,3 milljarðar króna á síðasta ári. Afleiðingar þessa eru dýrar því í stað viðhalds þarf jafnvel að endurbyggja veg frá grunni. Mikil umferðaraukning gerir einnig kröfur um breiðari vegi og er breikkun víða orðið brýn.

Viðhaldi malarvega er einnig ábótavant. Lengd þeirra er um 7.400 km, þar af eru stofn- og tengivegir 2.800 km. Árleg viðhaldsþörf er metin 1,3 milljarðar króna en uppsöfnuð þörf til viðbótar er að lágmarki 2 milljarðar króna. Þá skortir víða á heflun og rykbindingu. Alls eru 1.225 brýr í vegakerfinu og eru 712 þeirra einbreiðar. Um 35% brúa eru eldri en 50 ára og því komin mikil þörf á endurnýjun. Endurstofnverð brúnna er 71,5 milljarðar króna og æskileg árleg viðhaldsþörf um 1,4 milljarðar króna á ári.

alvarleengill

Þjónustuþörf vegakerfisins fer vaxandi.

Kostnaður við árlega þjónustu, að almennri
þjónustu meðtalinni, er samtals metin á um 5 milljarða króna. Sífellt meiri kröfur eru um vetrarþjónustu, mest vegna ört vaxandi ferðaþjónustu allt árið. Undir þjónustu falla einnig vegamerkingar, yfirborðsmálun, stikun, skilti, lýsing, öryggismál svo sem uppsetning vegriða o.fl. Þá er upplýsingamiðlun um veður og færð vaxandi. Samdráttur í fjárveitingum til þjónustu hefur bitnað á almennri þjónustu en leitast er við að hlífa vetrarþjónustu. Gera má ráð fyrir að vetrarþjónustan kosti nú að meðaltali rúma 3 milljarða króna árlega. Það sem af er þessu ári hefur daglegur kostnaður við vetrarþjónustu verið að meðaltali um 25 milljónir og á snjóþungum dögum um 35 milljónir króna.

Landsmenn bíða í ofvæni eftir því hvernig samgönguráðherra bregst við. Nú hefur hann fengið tossalistann í hendurnar og hvað svo?

Tengt efni:

Þjóðvegur nr.1 á síðasta söludegi: Ungfrúr á ferðalagi um 17 einbreiðar brýr á Suðurlandi – Hvar er innviðauppbyggingin?

Bergþór – Tenging Vesturlands við höfuðborgina – stóra myndin; „Þverun Grunnafjarðar og færsla þjóðvegar 1 vestur fyrir Akrafjall er aðgerð sem er mikilvægt að komist aftur á dagskrá”

Ástand innviða á Íslandi er ekki gott – Ríkisstjórn V, B og D bregst ekki við.

Auglýsingar